A Deutsch nagyszülők

+
 • Photo taken in:
  Soltvadkert
  Country name at time of photo:
  Ausztria-Magyar
  Country name today:
  Hungary

A képen az anyai nagyszüleim -- Deutsch Smuel és Deutsch Smuelné szül. Schwarz Perl -- láthatók.

A nagyapám dunapentelei [Dunapentele - Nagyközség Fejér vm.-ben (ma: Dunaújváros); az 1910-es népszámlálás idején 3900 fõnyi lakossal. -- A szerk.] származású volt, a nagyanyám pedig Soltvadkerten született [Soltvadkert Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.-ben lévõ nagyközség, 1910-ben 7800 fõnyi lakossal.

A községben mûködött jesiva. -- A szerk.]. Hat gyerekük volt, az egyik az én anyukám. A nagyszüleim szigorúan vallásos, jómódú emberek voltak, szatócsboltjuk, egy Kreislereiuk volt Soltvadkerten, amiben mindent lehetett kapni, vasárutól a fûszerig. Külön volt nekik borkereskedésük, szóval jómódú emberek voltak. Nálunk mindenki magyarul beszélt.

Tudtak õk németül is meg jiddisül is, de magyar volt a beszéd. A famíliában egymás között is, és általában is.

Amikor megöregedett a nagyapám, az egész üzletet átadta a három fiának. A negyedik az sokkal fiatalabb volt, és az aztán, mikor megnõsült, csinált magának egy textilkereskedést, az is egészen jól ment. És az én anyukám pedig kapta a textilrészt, a rõfös üzletet.

Az anyai nagyszülõk, a Deutsch család és a Schwartz család az egy nagyon nagy család volt. Ottan össze volt házasodva az egész falu, mindenki Schwartz volt.

Összeboronálták õket, gondolom, mert akkor még csak úgy mentek a házasságok, a vallásosak [lásd: házasságközvetítõ, sádhen].

Meg a szomszéd faluban, Kiskõrösön, ott is rengeteg Schwartz volt. Azok össze voltak házasodva, és nagyon nagy família volt. Az én nagypapám (a dunapentelei) egy olyan családból származik, amelyiknek egy része keresztény volt, egy része meg áttért a zsidó vallásra, és az én nagyapám az már egy egészen vallásos zsidó lett.

De volt neki nagy-nagybácsija, az katolikus püspök volt ott [Duna]Pentelén, még ma is ott a sírja biztos. Érdekes családfája volt neki, de hát ezzel õ soha nem dicsekedett. És volt neki két testvére, szóval hárman voltak csak testvérek. Volt egy lánytestvére, az is ott élt Soltvadkerten, és volt egy bátyja Dunapentelén, de vele nem tartotta a rokonságot, mert az vallástalan volt, õ meg nagyon vallásos.

A nagyszüleimnek nem volt semmi kapcsolatuk a nem zsidó rokonokkal, sõt, le volt tagadva. Nem is beszéltek róla.

Interview details

Interviewee: Lászlóné Bernáth
Interviewer:
Szászi Zsuzsa
Month of interview:
November
Year of interview:
2001
Bécs, Austria

KEY PERSON

Sámuel Deutsch
Jewish name:
Shmuel
Decade of birth:
1870
City of birth:
Dunapentele
Country name at time of birth:
Ausztria-Magyarország
Year of death:
1930
City of death:
Soltvadkert
Country of death:
Ausztria-magyar
Died:
before WW II
Died where:
Soltvadkert
Occupation
before WW II:
Kereskedõ
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8