Jiří Munk s fotografií svého dědečka

+
 • Photo taken in:
  Praha
  Year when photo was taken:
  2004
  Country name at time of photo:
  Česká republika
  Country name today:
  Czech Republic

Kvůli téhle fotce jsem si vzal kulaté brýle, které jinak nenosím, abych zvýraznil, jak jsem podobný svému dědečkovi. Jediný rozdíl je ten, že dědeček často vypadal hodně přísně, zatímco já, jak vidíte, se většinou směju.

Snažíme se zachovat naše rodinné dědictví prostřednictvím fotografií a také předáváním našich vzpomínek dalším generacím. Jediným pokračovatelem naší rodinné linie je má praneteř Helenka, sestřina vnučka, která se o rodinnou historii velice zajímá a podrobně se vyptává, za což jsme moc rádi.

Interview details

Interviewee: Jiří Munk

KEY PERSON

Jiří Munk
Year of birth:
1932
City of birth:
Praha
Country name at time of birth:
Československo
Occupation
after WW II:
Architekt
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8