Obchod Jakoba Kollmanna v Českých Budějovicích

+
  • Photo taken in:
    České Budějovice
    Country name at time of photo:
    Rakousko-Uhersko, před rokem 1918

Můj pradědeček Jakob Kollmann pocházel z Českých Budějovic. Byl jemným mechanikem a měl krámek, kde prodával hodiny, barometry a všelijaké takové přístroje. Měl krám přímo na náměstí, pod krásným podloubím. Na této fotografii můžete pradědečkův obchod vidět - je to ta druhá světlá budova zleva s nápisem Jakob Kollmann. Tehdy ještě jezdila přes náměstí tramvaj.  

Interview details

Interviewee: Tomáš Kraus
Interviewer:
Dagmar Grešlová
Month of interview:
Září
Year of interview:
2005

KEY PERSON

Jakob Kollmann
Occupation
before WW II:
Majitel obchodu
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8