Rodina Ruth Goetzové v Karlových Varech

+
 • Photo taken in:
  Karlovy Vary
  Country name at time of photo:
  Československo, 1918-1938
  Country name today:
  Czech Republic

Tenhle obrázek byl pořízený ve 20. letech v Karlových Varech, kam naše rodina jezdívala. Zleva tu můžete vidět pana Picka, který byl přítelem Oskara Kolba, manžela tety Erny. Druhého člověka zleva nepoznávám, pak je tu teta Erna s Oskarem a dědeček Jindřich Krauskopf.

Můj dědeček z matčiny strany se jmenoval  Jindřich Krauskopf a narodil se v roce 1872 v Oticích u Klatov. Nevím, jakého vzdělání dosáhl, ale určitě nestudoval univerzitu. Bydleli s babičkou v Praze, nejdříve ve Vodičkově ulici. Tehdy začali od píky, šili čepičky a kabátky a  další věci pro novorozeňata a postupně se vypracovávali, až si děda otevřel na Vyšehradě v Praze továrnu na výrobu pokrývek hlavy. Firma se jmenovala anglicky ERKA CAP. ERKA byla značka pocházející z iniciál dědova syna Rudolfa Krauskopfa. V továrně se šilo ve velkém, měli jsme mnoho obchodních zástupců, kteří se pohybovali po celé republice. V samotné továrně pracovalo okolo 200 zaměstnanců. Pamatuju si, že jsme dokonce měli tu čest a šili jsme čepice pro prezidenta Masaryka.

Erna byla o dva roky mladší než maminka, byla bezdětná, ale vdaná, její manžel se jmenoval Oskar Kolb. Oskar byl Žid a pracoval jako ředitel podniku na výrobu lihovin. Teta Erna byla v domácnosti. Každou neděli jsme s dědou vyzvedli strýčka Oskara a jeli na hřbitov za babičkou a cestou zpátky jsme si u tety dali svačinu a pak jsme pokračovali domů na oběd. Pamatuju si, že teta Erna měla psa. Nemyslím, že byla Erna s Oskarem nějak zbožní, ale určitě chodili do synagogy alespoň na velké svátky. Oskar zemřel ještě před transporty, Erna byla transportována do Terezína na podzim roku 1942 a v ten samý rok pak dále do koncentračního tábora Malý Trostinec v Polsku, kde byla zastřelena.

Interview details

Interviewee: Ruth Goetzová
Interviewer:
Pavla Neuner
Month of interview:
Říjen
Year of interview:
2004

KEY PERSON

Erna Kolbová
Year of birth:
1902
City of birth:
Praha
Country name at time of birth:
Rakousko
Year of death:
1942
City of death:
Maly Trostinets
Country of death:
Russia
Died where:
Maly Trostinets
Occupation
before WW II:
V domácnosti
Family names
 • Previous family name: 
  Krauskopfova
  Reason for changing: 
  Marriage

Additional Information

Also interviewed by:
Jewish Museum in Prague
Date of interview:
1999
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8