16
Mar
2021
صورة lbgranite

Return to Rivne: Stations Lesson

Using Return to Rivne as the centerpiece, this lesson uses stations for students to explore the geography, pre-war life, Roma people, the family that hid Shelly and Raya, the toys Shelly and Raya made, statistics, and Holocaust terms for students to explore the context of this story. Google Earth and Google Voyager are used to virtually visit Rivne.

Read More...
22
Nov
2017
صورة lbgranite

Return to Rivne

In this lesson, students will be able to analyze a documentary about two young cousins who survived the Holocaust in order to extend our understanding of what we can learn from individual experiences of significant historical events.
Read More...
20
Nov
2015
صورة Centropa

Teofila Silberring - Losy pojedynczego człowieka, jako lekcja historii

Autor: Joanna Olender

Szkoła: Gimnazjum nr 95 w Warszawie

Czas trawania zajęć: 2-3 x 45 min.

Cele lekcji:

·      Uświadomienie czym była Zagłada

·      Stworzenie bazy informacji na temat II wojny światowej

·      Poznanie charakterystycznego słownictwa oraz źródeł dla omawianego okresu

·      Uświadomienie ciągłości życia, kultury, narodu

Read More...
12
Nov
2014
صورة Centropa

Scenariusze lekcji języka polskiego z wykorzystaniem filmu Centropy o Tosi Silberring: „Aby pamięć nie umarła…”

Scenariusze lekcji języka polskiego z  wykorzystaniem filmu Centropy o Tosi Silberring:  „Aby pamięć nie umarła…”

Read More...
12
Nov
2014
صورة Centropa

Opis projektu - Ażeby pamięć nie umarła

Lekcje poświęcone pracy z filmem Centropy o losach Teofili Silberring, a wcześniej udział w seminarium, zapoznanie się z filozofią nauczania i działalnością Centropy,  podsunęły mi pomysł na przygotowanie i zrealizowanie opisywanego tutaj projektu. Zaproponowałam udział w tym przedsięwzięciu klasie I, w której jesienią przeprowadziłam lekcje na temat filmu „Aby pamięć nie umarła”, ponieważ dostrzegłam u wielu uczniów zainteresowanie tematem. Brali aktywny udział w lekcjach, dobrze do nich się przygotowali.

Read More...
12
Nov
2014
صورة Centropa

Scenariusz lekcji w oparciu o film Centropy „Teofila Silbering - ZEBY NIE UMARŁA PAMIĘĆ”

Temat : „Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono” (W. Szymborska).
Postawy ludzkie wobec różnych sytuacji życiowych.

Read More...
18
Jul
2013
صورة Centropa

Centropa Ebook: Jakub Bromberg

 

My family came from Bodzentyn [139 km from Lodz], in the Swietokrzyskie Mountains. Bodzentyn was a very small town. There were several hundred Jews living there [approx. 1,000 Jews, about two percent of the total population]. Artisans, merchants - the entire downtown was Jewish. Jews and Poles lived together in the city and the relationships between them were very good. There were more Poles...

download the pdf to read more.

إنجليزية
Read More...

الصفحات

اشترك ب RSS - Poland
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8