Pudler Jánosné bátyja és családja

+
 • Photo taken in:
  Budapest
  Country name at time of photo:
  Magyarország
A képen [Pollák] Dezső bátyám látható a feleségével és az idősebbik fiával. 
 
Dezső 1921-ben született, Aknaszlatinán. Kitanulta a szabómesterséget, és apámnak segített. Aztán bevonult munkaszolgálatra. Először Bánhidán volt, aztán az egész zászlóaljat kivitték Ausztriába. Közben megbetegedett, tífuszt kapott, és otthagyták valahol Sopron környékén. Valahogy eljutott Csornáig, ott kórházba került, valamennyire rendbe hozták, és ő is a Rózsi testvéremhez ment, aki itt, Pesten volt férjnél. 
 
Dezső a háború után különböző szövetkezeteknél volt, de nem mint szabó. Közben leérettségizett estin. Sokáig volt a Kézműipari Vállalatnál osztályvezető. Aztán pár évig katona volt, és 1956 után megint különböző ipari szövetkezetekben volt középvezető, amíg nyugdíjba nem ment. 
 
1948-ban Paálra magyarosította a nevét. A gyerekeiket nem nevelték zsidónak. Egyik gyerekének sem zsidó a felesége. A nagyobbik fiú erősen zsidó érzelmű, még a felesége is, annak ellenére, hogy keresztény. A kisebbik elvett egy falusi lányt, és még katolikus egyházi esküvőt is tartottak. A bátyám sajnos nincs jóban vele, mert odáig jutott, hogy inkább jobboldali érzelmű, és inkább tagadná a zsidóságát, ha lehetne. A két gyerek sincs egymással beszélő viszonyban.
 

Interview details

Interviewee: Jánosné Pudler
Interviewer:
Andor Mihály
Month of interview:
Május
Year of interview:
2007
Budapest, Hungary

KEY PERSON

Dezső Paál
Year of birth:
1921
City of birth:
Aknaszlatina
Country name at time of birth:
Czechoslovakia
Occupation
before WW II:
Szabó
after WW II:
Szövetkezeti középvezető
Family names
 • Previous family name: 
  Pollák Dezső
  Year of changing: 
  1948
  Reason for changing: 
  Asszimiláció
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8