16
Nov
2015
Obrázek uživatele Centropa

PLAN ČASA ZA UPOTREBU FILMA O HANI GAŠIĆ U NASTAVI ,, TO SE ZOVE TOLERANCIJA ’’

Author: 
Senka Jankov, Marko Dimitrijevic, Vesna Robnik, Predrag Nesovic, Dragan Georgijevski, Elvira Basic, Sanela Cesko, Admir Ibricic

Ovaj plan urađen je na CENTROPINOM seminaru u Sarajevu 13. 10. 2015. i rezultat je rada grupe 3 u kojoj su bili Marko Dimitrijević, Vesna Robnik, Senka Jankov, Predrag Nešović, Dragan Georgijevski, Elvira Bašić, Sanela Češko i Admir Ibričić.

Images: 
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8