Anita Franková se spolužáky

+
 • Photo taken in:
  Litomyšl
  Year when photo was taken:
  1937
  Country name at time of photo:
  Československo, 1918-1938
  Country name today:
  Czech Republic

Tohle je skupinová fotografie pořízená v první třídě. Je to ve školním roce 1936/1937. Naše obecná škola byla škola výhradně pro děvčata. V zadní řadě šestá zleva stojí moje kamarádka Anita Franková, v té době se ještě jmenovala Fischerová.

Vedle Anity zůstávám v kontaktu i s dalšími spolužačkami, například s tou druhou zprava, v dvoubarevných šatech. To je Boženka. Její rodiče byli velice prostí lidé, ale vzácného charakteru. Posílali Boženkou hrát si se mnou k nám domů i během války, když jsme se nesměli stýkat s nežidy. Její rodiče jí prostě řekli: „Když ses kamarádila s Evou předtím, tak teď se s ní musíš kamarádit zase.“ A ona k nám skutečně chodila, dokud jsme neodjeli. Po válce jsme se sešly opět v gymnáziu ve stejné třídě a kamarádíme spolu dosud. Když jedu do Litomyšle, navštěvujeme se.

Ta nahoře druhá zleva žije dnes ve Švýcarsku. Některé ale žijou dodnes v Litomyšli. Mívali jsme srazy obecné školy a možná jsou ještě dodnes, každých pět let nebo tak. Oni je ale mívali dohromady s měšťankou a tam já už většinu dívek neznala. Takže proto to pro mě přestalo být zajímavé a chodím jenom na srazy gymnázia. Ty máme každý rok. Původně jsme je měli každých pět let, pak tři roky a teď každý rok. Letos se nás sešlo čtrnáct ze dvaceti šesti. Asi čtyři jsme přijeli z Prahy, někteří z Moravy, jiní zůstali v Litomyšli.

Interview details

Interviewee: Eva Dušková
Interviewer:
Zuzana Strouhová
Month of interview:
Září
Year of interview:
2005

KEY PERSON

Anita Franková
Family names
 • Previous family name: 
  Fisherova
  Reason for changing: 
  Marriage

Additional Information

Also interviewed by:
Židovské muzeum v Praze
Date of interview:
1990s

More photos from this country

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8