Dagmar Deimlová před odjezdem do Anglie

+
 • Year when photo was taken:
  1939
  Country name at time of photo:
  Československo, 1918-1939
  Country name today:
  Czech Republic

Tohle je moje fotka těsně před mým odjezdem do Anglie. Jaké bylo moje dětství? Šťastné. S kamarádkami jsme prováděly různé neplechy. Takové normální věci. Například, tenkrát neexistovalo jít ven bez čepice nebo bez takového kloboučku. Vzadu na kloboučku visely takové dvě stuhy a snad všechny ve třídě jsme měly kloboučky stejné. Pamatuji si, že jednou odpoledne jsme šly na procházku, daly jsme si ty stuhy dopředu a pak do nich foukaly. A na každého, kdo se po nás otočil, jsme potom ječely: „Koukáte, telata, na nový vrata!“ Jenomže se nám to podařilo před domem, kde bydlela paní učitelka. Ta se podívala z okna a bylo po parádě. Taky jednou v parku vysadili Masarykovu lípu. Vůbec jsme byli vychováváni v masarykovském duchu. No a kolem té lípy byla mříž, která ji měla chránit před poškozením. Já jsem jednou dovnitř strčila hlavu a následně ji nemohla dostat ven. Kdosi musel přijít a mříž přepilovat, tatínek pak platil opravu. Ten byl rád.

Tatínek se za nás vůbec dost naplatil. Za to všechno, co jsme provedly ve škole... Za ta různá rozbitá okna... Házely jsme papírovými koulemi, a aby to lépe lítalo, dávaly jsme dovnitř kameny. Pak taky, to byla nádhera a dokonce jsme to měly se sestrou povolené, celou zimu stával před naším domem prodavač pečených kaštanů. Balil je do takových papírových kornoutů a my jsme mu se sestrou spouštěly z okna košíček, do kterého nám kornouty dával. Když šel tatínek potom domů, vždycky mu všechny kornouty zaplatil. Dodnes na to ráda vzpomínám.

Interview details

Interviewee: Dagmar Simova
Interviewer:
Lenka Kopřivová
Month of interview:
Červenec
Year of interview:
2006

KEY PERSON

Dagmar Simova
Year of birth:
1928
City of birth:
Praha
Occupation
after WW II:
Úředník
Family names
 • Previous family name: 
  Deimlová
  Year of changing: 
  1949
  Reason for changing: 
  Marriage

Additional Information

Also interviewed by:
Washington Post, International Herald Tribune and others
Date of interview:
1990s

More photos from this country

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8