Jindřich Fantl

+
 • Photo taken in:
  Praha
  Country name at time of photo:
  Československo, 1918-1938
  Country name today:
  Czech Republic
  Name of the photographer / studio:
  Atelier Benda Praha

Tohle je můj dědeček Jindřich Fantl. Fotografie byla pořízena v ateliéru Benda v Praze ve 20. letech.

Můj dědeček se narodil 3. března 1867 v Chlebníku v jižních Čechách. Přestěhoval se do Prahy, kde se seznámil s mou babičkou a na Smíchově si otevřel obchod s pánským oblečením, kde pracovali oba.

Když dědeček v květnu 1940 v Praze zemřel, vyšel v novinách tento nekrolog:

Jindřich Fantl

23. dne tohoto měsíce byl pan Jindřich Fantl, jehož jméno bylo po mnoho desetiletí spjato s osudy někdejší náboženské komunity, pohřebního bratrstva a také Božího stánku na Smíchově, uložen k věčnému spánku na Malvazínkách za doprovodu neobyčejného množství účastníků. O Jindřichu Fantlovi může být řečeno jen to nejlepší. Každý svůj den začal návštěvou templu. Nepracoval těžce pouze pro svou rodinu. Svými vždy laskavými slovy zmírňoval utrpení svých spolubratří, kamkoliv přišel a nikdy nezapomínal na materiální potřeby těch v nouzi. Pro všechny trpící bez rozdílu svýma vlastníma rukama zhotovil lůžko posledního spočinutí a doprovodil je do míst věčného odpočinku, jež se opět jeho zásluhou podobá nejkrásnějším zahradám. Večerní návštěvou templu však jeho pracovní den nekončil. Až do večera přikládal svou ruku k dílu pro dobro všech. Slovy žalmisty, která se vztahují na skromného, čestného, ryzího, vždy laskavého a spravedlivého Jindřicha Fantla: "Spravedlivý roste jako palma, rozrůstá se jako libanonský cedr. Ti, kdo v domě Hospodinově jsou zasazeni, kdo rostou v nádvořích našeho Boha, ještě v šedinách ponesou plody, zůstanou statní a svěží, aby hlásali, že Hospodin je přímý, skála má, a podlosti v něm není."

Interview details

Interviewee: Asaf Auerbach
Interviewer:
Lenka Kopřivová
Month of interview:
Listopad
Year of interview:
2005

KEY PERSON

Jindřich Fantl
Year of birth:
1867
City of birth:
Chlebník
Country name at time of birth:
Rakousko
Year of death:
1940
City of death:
Praha
Died:
before WW II
Occupation
before WW II:
Maloobchodník

More photos from this country

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8