Maxmilian Adler

+
 • Photo taken in:
  Praha
  Country name at time of photo:
  Československo, 1918-1938
  Country name today:
  Czech Republic

Tohle je obrázek tatínkova bratra Maximiliana Adlera. Byl pořízený v Praze, ale kdy, to nevím.

Strýc Max byl tatínkův bratr a po jeho smrti se stal naším poručníkem. Byl profesorem latiny a řečtiny, nejdříve na dívčím gymnáziu, potom na pražské německé univerzitě. Byl všeobecně uznávaný jako velká vědecká autorita své doby. To on rozhodl, že nebudeme chodit do českých škol, ale do německých. Mělo to jasnou logiku: v německých zařízeních bude antisemitismus mnohem silnější než v českých a pro nás tak bude nejlepší setkat se s ním co nejdříve. A v tom měl strýček pravdu. Strýc Max zahynul za války.

Interview details

Interviewee: Rúth Hálová
Interviewer:
Lenka Koprivova
Month of interview:
Duben
Year of interview:
2007

KEY PERSON

Maxmilian Adler
City of birth:
České Budějovice
Country of death:
Polsko
Died where:
Polsko
Occupation
before WW II:
Učitelka

Additional Information

Also interviewed by:
various newspapers

More photos from this country

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8