Michal Maud Beer a její sestra Karmela Ben Dom

+
 • Photo taken in:
  Prostějov
  Year when photo was taken:
  1937
  Country name at time of photo:
  Československo, 1918-1938
  Country name today:
  Czech Republic

Na téhle fotografii jsem já, Michal Maud Beer, rozená Stecklmacherová a moje sestra Karmela Ben Dom, rozená Stecklmacherová. Sedím nalevo a moje sestřička je vedle mě. Obrázek byl pořízený v Prostějově v roce 1937.

Se sestrou jsme si předválečné období moc neužily. Sestra byla ještě moc malá, když začaly platit protižidovské zákony.

Narodila jsem se v roce 1929 v Prostějově, kterému se říkalo "Hanácký Jeruzalém". Ve středu města byly „židovské uličky“, jak je tomu v mnohých evropských městech, je to znamení, že naši lidé žili ve městě od jeho počátků. Od raného dětství jsem si byla vědoma toho, že jsme Židé, byť má rodina nebyla pobožná. Naši byli sionisté. Tatínek a dědeček byli členy sionistické organizace B´nai Brit, maminka a babička byly ve WIZO. Na židovské svátky si dobře pamatuji. Jedna z mých prvních knih byly „Biblické povídky“ od Joachima Prinze; proto jsem znala a prožívala Bibli a Izrael od nejútlejšího dětství.

Ve čtyřech letech jsem začala cvičit v židovské tělocvičné organizaci. V dívčí obecné škole v Komenského ulici jsem byla jedinou Židovkou ve třídě. Lišila jsem se od svých spolužaček jménem a tím, že se u nás doma mluvilo také německy. Většina děvčat byla světlovlasá, já jsem byla tmavá. Paní učitelka první třídy Tihelková se asi divila, když na otázku čím chci být,  až budu velká, jsem odpověděla: „Zahradnicí v Palestině“.

Interview details

Interviewee: Michal Maud Beer
Interviewer:
Martin Korcok
Month of interview:
Září
Year of interview:
2007

KEY PERSON

Michal Maud Beer
Year of birth:
1929
City of birth:
Prostějov
Occupation
after WW II:
Asistentka ve zdravotnictví
Family names
 • Previous family name: 
  Stecklmacherová
  Year of changing: 
  1951
  Reason for changing: 
  Marriage

Other Person

Karmela Ben Dom
Year of birth:
1934
City of birth:
Prostějov
Occupation
after WW II:
V domácnosti
 • Previous family name: 
  Stecklmacherova
  Year of changing: 
  1954
  Reason for changing: 
  Marriage
 • Previous family name: 
  Weiss
  Year of changing: 
  1975

More photos from this country

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8