Sourozenci Paszternákovi na výletě

+
 • Country name at time of photo:
  československo, 1918-1938
  Country name today:
  Slovenia

Tenhle obrázek musí být z nějakého výletu. Zleva: Viliam Schaffer, manžel tety Alžběty Schafferové, rozené Paszternákové, teta Ilona Kleinová, rozená Paszternáková, strýc Koloman Paszternák, teta Alžběta, pan Klein, manžel tety Ilony a teta Marie Paszternáková. Fotka byla pořízena někde na Slovensku ve 30. letech.

Maminka pocházela z velké, zbožné rodiny a měla devět sourozenců - Izidora, ten byl nejstarší, Serenu, Kolomana, Irmu, Charlotu, Ilonu, Alžbětu, Mikuláše, Marii. Většina ze sourozenců žila různě po Slovensku a byli o dost míň zbožní než jejich rodiče.

Koloman pracoval v bance. Byl to lehkomyslný člověk, který míval občas finanční problémy. Oženil se s velice upovídanou ženou jménem Erzi, se kterou měl syna Pištu, mého bratrance. Pišta chodil do slovenské střední školy a během války byl poslaný do pracovního tábora v Maďarsku, odkud ho transportovali do koncentračního tábora. Během cesty vlakem jim dozorce řekl, že je v táboře zastřelí. Tři z nich utekli, včetně Pišty. Dostal se až do Budapešti, kde se mu nějak podařilo sehnat maďarský stejnokroj, ve kterém ho později chytili Rusové a chtěli ho zastřelit. Vysvětlil jim, že je Žid v uniformě, kterou si vzal jen proto, že utekl. Protože důstojník, který ho vyslýchal, měl židovského pucfleka (sluhu), nechal Pištu zazpívat hebrejskou modlitbu, aby zjistil, jestli je opravdu Žid. Pišta měl krásný hlas a co víc, pocházel ze židovské rodiny, takže se dal do zpěvu, a to mu zachránilo život. Později žil v Maďarsku pod maďarským jménem Perenyik a zemřel v 70 letech. Měl jednoho syna.

Teta Alžběta, Böži, byla moje nejmilejší tetička. Před tím, než se vdala, vychodila střední obchodní školu. Pracovala a žila s námi v Bratislavě, protože jsme tehdy měli velký byt. Pak si vzala židovského obchodního cestujícího jménem Viliam Schaffer. Její muž nebyl doma moc často, kvůli povaze svého zaměstnání, takže často bývala u nás. Moc jsem jí milovala a byla jí velice blízká. Byla moc vtipná. Daleko víc jsem znala rodinu své maminky. Tatínkova sestra, teta Hermína, byla jednou zrovna u nás, když přišla teta Böži. Když ji tatínek uvedl dovnitř, s radostí jsem se na ni vrhla jako vždycky. Potom mi maminka strašně vyhubovala za to, že tetu Hermínu tak nikdy nevítám. Teta Böži měla vždycky zdravotní problémy. Milovala děti a v roce 1939 otěhotněla, ale kvůli válce nechtěla mít dítě, takže ho dala pryč. Během války byla s manželem v táboře v Novákách a během Slovenského národního povstání se schovávali v horách. Oba válku přežili. Později už děti neměli.

Marie (Mancy) se nikdy neprovdala, byla velice vybíravá a nikdo se jí dost nelíbil, sestry jí kvůli tomu spílaly. Byla to přesto moc veselá žena. Nejdřív bydlela v Košicích, pak se přestěhovala na Podkarpatskou Rus za prací. Zahynula v Osvětimi.

Ilona se provdala a stala se z ní paní Kleinová, ale neměli žádné děti. Žila v Košicích, kde se svým mužem vedla továrnu s pudry a kosmetickými věcmi. Ani jeden z nich nepřežil holokaust.

Interview details

Interviewee: Viera Šlesingerová
Interviewer:
Pavla Neuner
Month of interview:
Leden
Year of interview:
2004

KEY PERSON

Alzbeta Schafferova
Year of birth:
1902
City of birth:
Buzica
Country name at time of birth:
Rakousko
Year of death:
1991
Country of death:
Israel
Family names
 • Previous family name: 
  Paszternak
  Reason for changing: 
  Marriage
  Decade of changing: 
  1920

Other Person

Schaffer Viliam
Country of death:
Israel

Additional Information

Also interviewed by:
Jewish Museum in Prague, Shoah Visual History Foundation
Date of interview:
1990s

More photos from this country

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8