Vohryzkovi na výletě v Tatrách

+
 • Photo taken in:
  Hrebienok
  Country name at time of photo:
  Československo, 1918-1938
  Country name today:
  Slovenia
  Name of the photographer / studio:
  Schubert

Tohle jsou naši příbuzní Vohryzkovi na výletě v Tatrách, pózují před Studenovodskými vodopády u Hrebienoku. Nalevo je otcova sestra Bedřiška Vohryzková, rozená Munková, zcela napravo je její manžel Vilém Vohryzek a před ním stojí dvě sestry, mladší je Helena a starší Hana.

Vohryzkovi žili na statku v Sudetech, který se jmenoval Doubravice. Získali ho díky tomu, že tatínkův bratr Josef Munk byl v Rusku za první světové války legionářem.

Když byla po první světové válce pozemková reforma a rozprodávala se velká šlechtická panství, legionáři měli přednost a díky tomu si strýček mohl dovolit pořídit si napůl velkostatek s Vohryzkovými. Obě rodiny byly vzájemně vícekrát spřízněné, protože strýc Josef Munk si vzal sestru Viléma Vohryzka Martu Vohryzkovou. Vohryzkovi tehdy patřili k „lepším“ velkostatkářům, jezdili kočárem do Teplic a jejich dcery byly u tzv. selské jízdy. Selská jízda byla taková garda, jak by se dříve řeklo – českých vesnických kulaků. Dostat se k selské jízdě bylo velkou ctí. Účastnila se všech významných slavností a měla vlastní jezdecké koně.

Když byly v osmatřicátém roce Sudety Němci zabrány a naše příbuzné odtamtud vyhnali, Vohryzkovi pak bydleli u nás v Brandýse a Munkovi někde v Praze. Domnívám se, že všichni naši příbuzní, kteří přišli ze Sudet do Prahy, byli potom jako jedni z prvních vybráni do transportů, které nešly do Terezína, ale rovnou do Lodže nebo do Estonska. Mezi nimi byla Hana Vohryzková, provdaná za Hugo Steina. Oba zemřeli v Lodži a byli prohlášeni za mrtvé už v roce 1942. Zbytek rodiny Vohryzkových, strýček Vilém, teta Bedřiška a jejich mladší dcera Helena, odjeli transportem nejdříve do Terezína a potom do Osvětimi, kde v roce 1944 zemřeli.

Interview details

Interviewee: Jiří Munk
Interviewer:
Terezie Holmerova
Month of interview:
January
Year of interview:
2006
Prague, Czech Republic

KEY PERSON

Hana Steinova
Year of birth:
1917
City of birth:
Duchcov
Country name at time of birth:
Rakousko
Year of death:
1942
City of death:
Lodz
Country of death:
Polsko
Died where:
Lodz
Family names
 • Previous family name: 
  Vohryzková
  Reason for changing: 
  Marriage

Other Person

Helena Vohryzková
Year of birth:
1922
City of birth:
Duchcov
Year of death:
1944
City of death:
Osvětim
Country of death:
Polsko
Died where:
Osvětim

More photos from this country

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8