Deutsch Sámuelné sírköve

+
 • Foto aufgenommen in:
  Soltvadkert
  Ländername:
  Magyarország
  Name des Landes heute:
  Hungary

Ezt a képet Soltvadkerten csináltam, amikor visszamentem a háború után, hogy körülnézzek a házunkban. Ez az anyai nagymamám, Deutsch Sámuelné sírköve.

Az [anyai] nagyapám, Deutsch Sámuel dunapentelei [Dunapentele - nagyközség Fejér vm.-ben (ma: Dunaújváros); az 1910-es népszámlálás idején 3900 fõnyi lakossal. - A szerk.] származású volt, a nagyanyám,
Schwartz Perl pedig Soltvadkerten született

[Soltvadkert Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.-ben lévõ nagyközség, 1910-ben 7800 fõnyi lakossal. A községben mûködött jesiva. - A szerk.].

Hat gyerekük volt, az egyik az én anyukám. A nagyszüleim szigorúan vallásos, jómódú emberek voltak, egy Kreislereiuk

[német: 'szatócsbolt'] volt Soltvadkerten, amiben mindent lehetett kapni, vasárutól a fûszerig. Külön volt nekik borkereskedésük, szóval jómódú emberek voltak. Nálunk mindenki magyarul beszélt. Tudtak õk németül is meg jiddisül is, de magyar volt a beszéd. A famíliában egymás között is, és általában is.

Amikor megöregedett a nagyapám, az egész üzletet átadta a három fiának. A negyedik az sokkal fiatalabb volt, és az aztán, mikor megnõsült, csinált magának egy textilkereskedést, az is egészen jól ment. És az én anyukám pedig kapta a textilrészt, a rõfösüzletet.

Az anyai nagyszülõk, a Deutsch család és a Schwartz család az egy nagyon nagy család volt. Ottan össze volt házasodva az egész falu, mindenki Schwartz volt. Összeboronálták õket, gondolom, mert akkor még csak úgy mentek a házasságok a vallásosaknál [lásd: házasságközvetítõ, sádhen].

Meg a szomszéd faluban, Kiskõrösön, ott is rengeteg Schwartz volt. Azok össze voltak házasodva, és nagyon nagy família volt. Az én nagypapám (a dunapentelei) egy olyan családból származik, amelyiknek egy része keresztény volt, egy része meg áttért a zsidó vallásra, és az én nagyapám az már egy egészen vallásos zsidó lett.

De volt neki nagy-nagybácsija, az katolikus püspök volt ott [Duna]Pentelén [Dunapentele nem volt püspöki székhely. - A szerk.], még ma is ott a sírja biztos. Érdekes családfája volt neki, de hát ezzel õ soha nem dicsekedett.

És volt neki két testvére, szóval hárman voltak csak testvérek. Volt egy lánytestvére, az is ott élt Soltvadkerten, és volt egy bátyja Dunapentelén, de vele nem tartotta a rokonságot, mert az vallástalan volt, õ meg nagyon vallásos.

A nagyszüleimnek nem volt semmi kapcsolatuk a nem zsidó rokonokkal, sõt, le volt tagadva. Nem is beszéltek róla.

Interview details

Interviewte(r): Lászlóné Bernáth
Interviewt von:
Szászi Zsuzsa
Monat des Interviews:
November
Jahr des Interviews:
2001
Bécs, Österreich

HAUPTPERSON

Sámuelné Deutsch
Geburtsjahr:
1880
Jahrzehnt der Geburt:
1880
Geburtsort:
Soltvadkert
Geburtsland:
Ausztria-Magyarország 1918 előtti időszakban
Todesjahr:
1930
Todesort:
Soltvadkert
Sterbeort (Land):
Ausztria-magyar
Gestorben:
before WW II
Todesort:
Soltvadkert
Beruf
Vor dem 2. Weltkrieg:
Háztartásbeli
Familiennamen
 • Vorheriger Familienname: 
  Schwartz Perl
  Grund der Namensänderung: 
  Házasság

Mehr Fotos aus diesem Land

Imre Rosenberg
Johanna Pick
Hermine Neumann mit ihren drei Töchtern
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8