Leopold Adler a jeho rodina

+
 • Fénykép készítésének helye:
  České Budějovice
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Rakousko-Uhersko, před rokem 1918
  Ország neve ma::
  Czech Republic

Tohle je rodina mého tatínka Leopolda Adlera, je to ten druhý zprava. Fotka byla pořízena v Českých Budějovicích v prvním desetiletí 20. století.

Tatínek pocházel z pěti sourozenců. Nejstarší byl strýček Max, profesor latiny a řečtiny nejprve na dívčím gymnáziu, potom na pražské německé univerzitě. Druhá byla teta Ida, tu jsem obzvlášť milovala. Provdala se do rakouského Linze, který leží asi 60 kilometrů od Krumlova, a já vždy toužila jezdit za ní, za strýcem Richardem a bratrancem Frickem na návštěvu. O to vroucněji, když jsem se dozvěděla, že jejich dobří známí chovají boxery – odjakživa jsem měla ráda zvířata. Bohužel, nikdy se mi to nepoštěstilo, strýček Richard mi psal a posílal pohádky o krásném modrém Dunaji, které mě měly utěšit. Útěcha to byla, ale v mých očích přeci jen slabá. Teta Ida s rodinou emigrovala ještě před válkou do Spojených států.

Další tatínkův bratr se jmenoval Arthur a díky němu a jeho ženě Martě se moji rodiče vlastně seznámili. Teta Marta totiž byla po prvním manželství vdova, kromě dvou synů Franty a Karla ještě po svém muži zdědila starost o budějovickou továrnu na čokoládu, do níž maminka nastoupila jako účetní. Tatínkův nejmladší bratr Hugo byl ftizeolog a dlouhé léta řediteloval nemocnici v Ústí nad Labem, kde jsem po válce pracovala i já.

Interjú adatok

Interjúalany: Rúth Hálová
Interjúkészítő neve:
Lenka Koprivova
Interjú készítésének hónapja:
Duben
Interjú készítésének éve:
2007

Kulcsfigura

Leopold Adler
Születési év:
1892
Születési hely:
České Budějovice
Ország neve a fénykép készültekor::
Rakousko
Halálozási év:
1926
Halálozási hely:
Český Krumlov
Meghalt:
before WW II
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Úředník

Additional Information

Also interviewed by:
various newspapers

További képek ebből az országból

Schwarz Miklós fiatalkorában
Deutsch Ferenc igazolása Theresienstadtból
Brichta Zsigmondné és Lévai Imréné
Ru'ena Deutschová esküvõi képe
Katarína Löfflerová családjával
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8