Anita Franková se spolužáky

+
 • Fénykép készítésének helye:
  Litomyšl
  Fénykép készítésének éve:
  1937
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Československo, 1918-1938
  Ország neve ma::
  Czech Republic

Tohle je skupinová fotografie pořízená v první třídě. Je to ve školním roce 1936/1937. Naše obecná škola byla škola výhradně pro děvčata. V zadní řadě šestá zleva stojí moje kamarádka Anita Franková, v té době se ještě jmenovala Fischerová.

Vedle Anity zůstávám v kontaktu i s dalšími spolužačkami, například s tou druhou zprava, v dvoubarevných šatech. To je Boženka. Její rodiče byli velice prostí lidé, ale vzácného charakteru. Posílali Boženkou hrát si se mnou k nám domů i během války, když jsme se nesměli stýkat s nežidy. Její rodiče jí prostě řekli: „Když ses kamarádila s Evou předtím, tak teď se s ní musíš kamarádit zase.“ A ona k nám skutečně chodila, dokud jsme neodjeli. Po válce jsme se sešly opět v gymnáziu ve stejné třídě a kamarádíme spolu dosud. Když jedu do Litomyšle, navštěvujeme se.

Ta nahoře druhá zleva žije dnes ve Švýcarsku. Některé ale žijou dodnes v Litomyšli. Mívali jsme srazy obecné školy a možná jsou ještě dodnes, každých pět let nebo tak. Oni je ale mívali dohromady s měšťankou a tam já už většinu dívek neznala. Takže proto to pro mě přestalo být zajímavé a chodím jenom na srazy gymnázia. Ty máme každý rok. Původně jsme je měli každých pět let, pak tři roky a teď každý rok. Letos se nás sešlo čtrnáct ze dvaceti šesti. Asi čtyři jsme přijeli z Prahy, někteří z Moravy, jiní zůstali v Litomyšli.

Interjú adatok

Interjúalany: Eva Dušková
Interjúkészítő neve:
Zuzana Strouhová
Interjú készítésének hónapja:
Září
Interjú készítésének éve:
2005

Kulcsfigura

Anita Franková
Névváltozás
 • Születési név: 
  Fisherova
  Névváltoztatás oka: 
  Marriage

Additional Information

Also interviewed by:
Židovské muzeum v Praze
Date of interview:
1990s

További képek ebből az országból

Deutsch Ferenc igazolása Theresienstadtból
Schwarz Miklós fiatalkorában
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8