Michal Maud Beer a její sestra Karmela Ben Dom

+
 • Fénykép készítésének helye:
  Prostějov
  Fénykép készítésének éve:
  1937
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Československo, 1918-1938
  Ország neve ma::
  Czech Republic

Na téhle fotografii jsem já, Michal Maud Beer, rozená Stecklmacherová a moje sestra Karmela Ben Dom, rozená Stecklmacherová. Sedím nalevo a moje sestřička je vedle mě. Obrázek byl pořízený v Prostějově v roce 1937.

Se sestrou jsme si předválečné období moc neužily. Sestra byla ještě moc malá, když začaly platit protižidovské zákony.

Narodila jsem se v roce 1929 v Prostějově, kterému se říkalo "Hanácký Jeruzalém". Ve středu města byly „židovské uličky“, jak je tomu v mnohých evropských městech, je to znamení, že naši lidé žili ve městě od jeho počátků. Od raného dětství jsem si byla vědoma toho, že jsme Židé, byť má rodina nebyla pobožná. Naši byli sionisté. Tatínek a dědeček byli členy sionistické organizace B´nai Brit, maminka a babička byly ve WIZO. Na židovské svátky si dobře pamatuji. Jedna z mých prvních knih byly „Biblické povídky“ od Joachima Prinze; proto jsem znala a prožívala Bibli a Izrael od nejútlejšího dětství.

Ve čtyřech letech jsem začala cvičit v židovské tělocvičné organizaci. V dívčí obecné škole v Komenského ulici jsem byla jedinou Židovkou ve třídě. Lišila jsem se od svých spolužaček jménem a tím, že se u nás doma mluvilo také německy. Většina děvčat byla světlovlasá, já jsem byla tmavá. Paní učitelka první třídy Tihelková se asi divila, když na otázku čím chci být,  až budu velká, jsem odpověděla: „Zahradnicí v Palestině“.

Interjú adatok

Interjúalany: Michal Maud Beer
Interjúkészítő neve:
Martin Korcok
Interjú készítésének hónapja:
Září
Interjú készítésének éve:
2007

Kulcsfigura

Michal Maud Beer
Születési év:
1929
Születési hely:
Prostějov
Foglalkozása
II.világháború után:
Asistentka ve zdravotnictví
Névváltozás
 • Születési név: 
  Stecklmacherová
  Névváltoztatás éve: 
  1951
  Névváltoztatás oka: 
  Marriage

További képek ebből az országból

Brichta Zsigmondné és Lévai Imréné
Ru'ena Deutschová esküvõje
Emlék Mariendbadból
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8