Deutsch Ferenc igazolása Theresienstadtból

Deutsch Ferenc igazolása Theresienstadtból
+
 • Fénykép készítésének helye:
  Theresienstadt
  Fénykép készítésének éve:
  1945
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Csehszlovákia
  Ország neve ma::
  Czech Republic
Ezt az papírt Theresienstadtban kaptam, ez igazolta, hogy ott szabadultam fel. 1944 októberében az utolsó transzporttal Sachsenhausenba vittek. Sachsenhausen egy nemzetközi bemutató láger volt a Vöröskereszt irányítása alatt, ahol hadifoglyokkal voltunk keverve. Õket nem vitték munkára, mint minket. Együtt voltunk a barakkokban, és ezek havonta kaptak csomagokat a Nemzetközi Vöröskereszttől, de elosztották a tartalmát annak a tíz embernek, akik abban a barakkban voltak. Minket minden reggel öt órakor lezárt vagonokban Sachsenhausenból Oranienburgba vittek egy repülőgépgyárba, a Heinkel művekhez. Szerencsém volt, mert a mérnökökhöz kerültem. Lemezeket fúrtam át, vollmasinának hívták, de én nem értettem hozzá. 1945 februárjában már közeledtek [a szövetségesek], kaptunk egy parancsot, hogy kiürítik sachsenhauseni tábort. Gyalog mentünk egészen Theresienstadtig. Megérkeztünk egy éjszaka Theresienstadtba, május elsején. Mindenkit lefertőtlenítettek, adtak nekünk egy másik ruhát, ami friss volt, tiszta volt. És hat napig voltunk olyan formában, hogy nem csináltunk semmit sem. Láttam, hogy olyan területen voltunk, ahol családok együtt voltak. Ezek mind csehek voltak. És lakásuk volt, ahol kisgyerekek is voltak, meg szülők voltak, meg nagypapák voltak. És ezen én nagyon csodálkoztam. A németek ahogy mentek el, több alkalommal lőttek, alacsonyan, repülőgépekről, és akkor nagyon sokan meghaltak ott a lágerban. 1945. május 8-án szabadultam föl.

Interjú adatok

Interjúalany: Ferenc Deutsch
Interjúkészítő neve:
Sárdi Dóra, Andor Eszter
Interjú készítésének hónapja:
December
Interjú készítésének éve:
2001
Budapest, Magyarország

Kulcsfigura

Ferenc Deutsch
Zsidó név:
Efraim
Születési év:
1917
Születés évtizede:
1910
Születési hely:
Vaja
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Gyári munkás
II.világháború után:
Felsõvezetõ a Csemege Vállalatnál

További képek ebből az országból

Ru'ena Deutschová férjével
Hahn Gyuláné
Marta Jakobovicová polgári esküvõje
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8