Fogler Gusztáv

Fogler Gusztáv
+
 • Fénykép készítésének helye:
  Kiskõrös
  Fénykép készítésének éve:
  1935
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Magyarország
  Ország neve ma::
  Hungary
Ez a kiskőrösi nagypapa, Fogler Gusztáv. Ez a kép ott Kiskőrösön készült olyan 1935 körül, már akkor ilyen kecskeszakálla volt neki. [A kép föltehetően korábban készült, hiszen Fogler Gusztáv 1935-ben már 68 éves volt. -- A szerk.] Az apai nagyapám [szül. 1867-ben] Lengyelországból, Krakkóból került Magyarországra, és Kiskőrösön kapott munkát. Hogy pontosan hány éves korában jött Magyarországra, azt sajnos nem tudom. Kiskőrösön a hitközségnek a házenje [kántor] volt [Kiskőrös járásszékhely nagyközség volt Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.-ben. 1910-ben 11 600 fő, az 1920-as népszámlálás szerint 12 700 főnyi lakosa volt. A lakosok a következőképpen oszlottak meg vallásfelekezet szerint: több mint háromnegyed részük -- 77% -- ágostai evangélikus volt (szlovákok több évszázaddal korábban végrehajtott nagyarányú betelepítése következtében), 15%-uk római katolikus, 3%-uk református és 4, ill. tíz esztendővel később 5%-uk izraelita. -- A szerk.]. Innen datálódik a családban a kántorság és a jó hang. Én is örököltem a nagyapámnak a jó hangját. Különösen gyermekkoromban csodálatos szopránom volt, és a nagyünnepekkor a templomban is énekeltem. A nagyanyám olasz, Bondi Fáninak hívták. Nem jól beszélt magyarul, még belekeverte főleg a jiddist, de az olaszból is hozott magával. Olasz volt az anyanyelve, de a jiddist azt beszélte, mert nagyapámmal jiddisül beszélt. A nagyapám tudott magyarul is, nagyon szépen beszélt magyarul. A nagyszüleim a templomudvarban szolgálati lakásban laktak, mivel a nagyapa a hitközség alkalmazottja volt, és ott az udvarban voltak lakások meg a mikve is. A kántor énekelt a templomban, és csinálta a britet [lásd: körülmetélés]. A nagymama 1928 körül meghalt, a nagypapa 1938-ban újra megházasodott. Budapestről javasoltak neki asszonyt [lásd: házasságközvetítő, sádhen]. És még 70 éves korában is aktívan énekelt a templomban. Csak az utolsó években már nem volt aktív. Bőven 70 éves kora után vitték ki Auschwitzba a többi kiskőrösiekkel együtt.

Interjú adatok

Interjúalany: Jozsef Faludi
Interjúkészítő neve:
Dora Sardi, Eszter Andor
Interjú készítésének hónapja:
March
Interjú készítésének éve:
2001
Szigetszentmiklos , Magyarország

Kulcsfigura

Gusztav Fogler
Születési év:
1867
Születési hely:
Cracow
Ország neve a fénykép készültekor::
Poland
Halálozási év:
1944
Halálozási hely:
Auschwitz
Country of death:
Poland
Halálozási hely:
Auschwitz
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Cantor

További képek ebből az országból

Váradi Richárdné kerékpárján
S. Jenõné és az unokája
Grünberg Hermanné
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8