Guth Gyula érettségi tablóképe

Guth Gyula érettségi tablóképe
+
 • Fénykép készítésének helye:
  Nagyvárad
  Fénykép készítésének éve:
  1919
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Magyarország
  Ország neve ma::
  Romania
Ez az apám, Guth Gyula végzős csoportképe a nagyváradi Kereskedelmi Főiskolán [Mint a képen látható, az iskola valójában a felső kereskedelmi iskola; lásd: kereskedelmi iskolák. A szerk.]. Õ jobbról az első a hatodik sorban. 1918/19-ben végzett, és magyarul tanult, és ez az oklevélen is látszik, mert magyar nyelvű. Ha az ember figyelmesebben elolvassa a neveket, rájön, hogy az évfolyamtársai közül sok, tulajdonképpen nagy részük zsidó volt. A főiskola maga nem volt zsidó iskola, de a nagyváradi zsidó közösség rendkívül nagy volt. Édesapám, Guth Gyula 1902-ben született Belgrádban, ahol az apja dolgozott. Apja halála után édesanyjával és annak második férjével, Schwartzcal, Nagyváradra költöztek. Édesanyámat, Guth Esztert Fogarasban ismerte meg, és házasságuk után Brassóba költöztek. Édesanyám 1907-ben született Szeben megyében, Szkorej falu mellett, és Kolozsváron tanult a Tarbut zsidó középiskolában, ugyancsak magyarul. Azt az időszakot nevezte ő élete ?aranykorának? (1920--1924/5 között), nagyon szerette azt a középiskolát; sztárként kezelték ott, nagyon népszerű volt, és, ha jól értettem, a zsidó érzés és cionizmus rendkívül erős volt. Õk magyarul beszéltek egymás között. Édesapám a brassói Román Banktársaság meghatalmazottjaként dolgozott, ami tulajdonképpen egy német bank kirendeltsége volt. Fontos tisztség volt, a bank vezérigazgatói meghatalmazták, hogy a nevükben döntsön. Apám egyáltalán nem volt vallásos, sábeszkor dolgozott, nem tartotta be a kóserséget, viszont a nagyünnepeket igen. Neológ volt, de zsidó öntudatú, és buzgó cionista. Emlékszem, hogy édesanyámnak megmaradt a házassági levele [ketuba; lásd: házasság, esküvői szertartás], és apámnak volt egy lila selyem zsákocskája, amelyre Dávid-csillag volt hímezve, és amiben a temetési ruhák [lásd: temetés; kitli], tálesz és a szidur voltak. Apám nem volt semmilyen párt tagja, de a házunkban volt egy Keren Kayemet dobozka [lásd: Keren Kajemet Lejiszrael (KKL)], amibe minden látogatónknak valamit bele kellett tennie. Apám tagja volt az Ivriának, amely egyike volt az első brassói zsidó szervezeteknek, és amely csak később vált cionistává. Nem tudom pontosan, de azt hiszem, apám fontos személyiség volt ott. Nem beszélt sokat erről, csak annyit mondott, hogy sokat futballoznak. Azt hiszem a szüleim baráti köre kizárólag zsidókból állt. Édesanyám nagyon nyílt, közvetlen ember volt, és Brassóban nagyon ismert volt, legalábbis a zsidó körökben. Apám jó barátja volt Feiler Dezső, akivel együtt volt az Ivriában. Õ később, a második világháború alatt a brassói zsidó hitközség elnöke volt. Ismerte Molnár Citromot, aki a kommunista rendszerben volt a hitközség elnöke. A második világháború idején végül elvesztette állását a bankban a zsidótörvények miatt [lásd: zsidótörvények Romániában], mert a bank a németeké volt, és természetesen a Németországban meghozott antiszemita határozatokat itt is alkalmazni kellett. Úgyhogy kénytelen volt feketén dolgozni, különböző cégeknek könyvelt feketén, hogy megélhessünk. Bár apám buzgó cionista volt, sohasem akart alijázni; ez paradoxon, de nagyon erősen kötődött a hazájához, nagyon ragaszkodott a házához, családjához. Mindezek ellenére erősen támogatta a cionista ügyet. 1978-ban halt meg, és a brassói zsidó temetőbe temettük el.

Interjú adatok

Interjúalany: István Guth
Interjúkészítő neve:
Andreea Laptes
Interjú készítésének hónapja:
Szeptember
Interjú készítésének éve:
2003
Brassó, Románia

Kulcsfigura

Gyula Guth
Születési év:
1902
Születési hely:
Belgrád
Halálozási év:
1978
Halálozási hely:
Brassó
Meghalt:
after WW II
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Banktisztviselõ
II.világháború után:
Könyvelõ

További képek ebből az országból

A Kaufmann és a Kandel rokonság
Eisikovits Dezsõné és Mihály
Köves Kálmán munkaszolgálatban

További életrajzok ebből az országból

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8