Katarína Löfflerová családjával

Katarína Löfflerová családjával
+
 • Fénykép készítésének helye:
  Prága
  Fénykép készítésének éve:
  1960
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Csehszlovákia
  Ország neve ma::
  Czech Republic
Ez én vagyok a második férjemmel, Ladislav Löfflerrel és a lányommal, Annával. A férjemék Morvaországból származnak, Hodonín városban laktak. A későbbi férjemnek a nagyapja Masarykkal együtt járt iskolába. Studienkának [Szentistvánkút - A szerk.] hívják a falut, ahol a férjem született [Szentistvánkút - Pozsony vm.-ben lévő nagyközség volt, 1910-ben 1700 fő, szlovák lakossal. - A szerk.]. Az Malackától nincs messze. Malackán járt elemibe, és aztán idekerült Pozsonyba, idejöttek az első világháború után. Az apja közben meghalt, az özvegy anyjával, nővérével és a sógorával élt. Zsidók voltak, de szintén nem vallásosak. Itt járt a kereskedelmi akadémiára, itt érettségizett Pozsonyban. Utána Bécsben volt valamilyen egyéves, ma azt mondanák, hogy bakalár [szlovák: 'tanfolyam'], ami exporttal foglalkozott. Visszajött, és akkor Schenkernél lépett állásba. Ez volt Európában a legnagyobb spedíciós vállalat. Európa-szerte néhány ezer alkalmazottal rendelkezett. Prágába is kiküldték őt, aztán Brünnbe. Egy ideig ott is maradt. Mikor Prágába bevonultak a németek, akkor rögtön visszatért, de itt közben már Szlovák Állam [lásd: Szlovákia (1939-1945)] lett. Pozsonyban maradt, és a háborút is itt élte át hamis papírokkal. Nagyon jól nézett ki, szőke haja és kék szeme volt. Az anyanyelve szlovák. A lányom 1948-ban született. Én először egy építővállalatnál voltam állásban elég rövid ideig. A leghosszabb ideig a 'Domáce potreby' (Háztartási üzlet) igazgatóságán dolgoztam. A férjemet elhelyezték Nyitrára. Oda mentünk lakni, tíz évig maradtunk ott. A lányom a közgazdasági középiskola tanulója volt akkoriban, ott is kapta meg az érettségi bizonyítványát. 1966-ban visszakerültünk Pozsonyba. Itt léptem be ebbe az állásba. 220-an voltak itt alkalmazva, nem ismertem itt senkit. A propagációs osztály vezetője voltam, az én feladatom volt az is, hogy az éves vásárok ellátását bebiztosítsam. Az éves vásárok Léván és Párkányon is megrendezésre kerültek, tehát engem oda osztottak be, ahol főleg magyarul beszéltek. Kijártam ezekre a helyekre. A vásár előtt már egy héttel hamarább kiutaztam oda. Bebiztosítottam a bódékat, az eladók szálláshelyét. A vásárok általában egy hétig tartottak. Miután ezt elintéztem, a megnyitásnál természetesen mindig ott voltam, mert én voltam az úgynevezett 'poverníèka' [szlovák: 'megbízott']. Ha befejeztem a munkámat, hazamehettem.

Interjú adatok

Interjúalany: Katarina Lofflerova
Interjúkészítő neve:
Martin Korcok
Interjú készítésének hónapja:
July
Interjú készítésének éve:
2004
Bratislava, Szlovákia

Kulcsfigura

Ladislav Loffler
Születési év:
1909
Születési hely:
Namestovo
Ország neve a fénykép készültekor::
Ausztria
Halálozási év:
1979
Halálozási hely:
Bratislava
Country of death:
Szlovákia
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Forwarding agent
II.világháború után:
Forwarding agent

Másik személy

Anna Simkovicová
Születési év:
1948
Születési hely:
Budapest
Foglalkozása
II.világháború után:
Hivatalnok egy könyvkiadónál

Additional Information

Also interviewed by:
Survivors of the Shoah Visual History Foundation and others
Date of interview:
1990s

További képek ebből az országból

Singer Henrik katonatársával a kaszárnyai szobában
Marta Jakobovicová édesanyjával és osztálytársnõjével
Schwarz Miklós fiatalkorában
A Kicbergerova család Csehszlovákiából
Marta Jakobovicová édesapjával az utcán
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8