Lunczer Imre érettségi képe

Lunczer Imre érettségi képe
+
 • Fénykép készítésének helye:
  Gyõr
  Fénykép készítésének éve:
  1932
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Magyarország
  Ország neve ma::
  Hungary
Ez az érettségi képem, Győrben készült 1932-ben. Én Lunczer Imre vagyok, a zsidó nevem Avrom ben Jajszef Jehude. 1914-ben születtem Horvátkimlén, ez Győr mellett van. Nem volt nagy falu, talán 1000-1200 ember lakott benne. Két-három zsidó család volt csak. Lunczer Lipótnak hívták az apámat. 1871-ben született Horvátkimlén. Anyámat Krausz Rózának hívták. A szüleim falusi zsidók voltak, nagyon jó szándékú, zsidó mentalitású és családot szerető szülők, de kissé talán primitívek voltak a maguk módján. A szüleim bár rendkívül családszeretők voltak, de meglehetősen zárkózottak voltak a gyerekekkel. Különösen velem, aki majdnem a legkisebb volt. Az atyám egy falusi zsidó parasztember volt. Volt negyven hold körüli földbirtoka apámnak, tehát jómódú falusi zsidó volt. Termelt, amit lehetett. A gabonától kezdve, amit általában szoktak falun. Szóval ilyen falusi parasztgazdaság volt. Volt két-három lovunk. Két-három tehén is volt. Jómódúak voltunk. Meg aztán egy időben -- de nem sokáig tartott -- volt egy kis falusi zsidó szatócsüzletünk is. Három elemi iskolába ott jártam. A győri zsidó hitközségnek volt Mosonban elemi iskolai oktatási intézménye, ott végeztem a negyedik évfolyamot, de akkor még Horvátkimlén laktunk. [Moson -- Győr, Moson és Pozsony vm.-ben lévő nagyközség volt, az 1920--1930-as években 6400 főnyi lakossal. 1939-ben egyesítették Magyaróvárral. -- A szerk.] Ez 12 kilométerre van Mosonmagyaróvártól, és aztán így kerültem a mosonmagyaróvári piarista rend gimnáziumába. Ott négy évet jártam ki. 1929-ben Győrbe költöztünk a családi körülmények miatt. Győrben nem vettek föl a bencés rendi gimnáziumba. Ez már 1929-ben volt, már akkor eléggé a Horthy-korszak közepén. És így kerültem a fiú felsőkereskedelmibe. Ott érettségiztem 1932-ben.

Interjú adatok

Interjúalany: Imre Lunczer
Interjúkészítő neve:
Andor Eszter, Sárdi Dóra
Interjú készítésének hónapja:
Április
Interjú készítésének éve:
2002
Budapest, Magyarország

Kulcsfigura

Imre Lunczer
Születési év:
1914
Születési hely:
Horvatkimle
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Magántisztviselő
II.világháború után:
Közgazdász

További képek ebből az országból

Szabados Ferenc testvére, Jenõ
A Rosenfeld testvérek és munkásaik
Weisz Márton és Mártonné esküvõi képe
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8