Neufeld György kiránduló barátai

+
 • Fénykép készítésének helye:
  Nagybánya
  Fénykép készítésének éve:
  1975
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Románia
  Ország neve ma::
  Romania
1975-ben készült a kép, Nagybányán [románul Baia Mare]. Akkoriban minden szabadidőnket kint töltöttük. Hétvégeken, szabadságon, ünnepnapokon, amikor nem kellett dolgozni, a barátokkal jártunk kirándulni. Főleg zsidó barátokkal, de voltak nem zsidó barátaink is. 
 
Jobbról az első férfi Nadler Lajos, kirándulótársunk és jó barátunk, ő zsidó volt. Kolozsváron volt egy kis nyomdája a Deák Ferenc utca 38. szám alatt, az alagsorban. A ház a nagyanyámé volt. Főleg reklámcímkéket gyártott a nyomdájában. Nem tudom, miért, elköltözött Nagybányára. Mi mentünk az Izvorára, fölkerestük, és egy éjszakát nála is töltöttünk. Nagybányán is nyomdászkodott, de fényképész is volt, és ott inkább a fényképészettel foglalkozott. Volt egy műterme, rendelésre fényképezett esküvőkön vagy hasonló alkalmakkor. Miután átköltözött, nagyon ritkán találkoztunk. Bejött Kolozsvárra egy-két napra, akkor találkoztunk. 
 
Nem tudom, kicsoda a mellette levő [jobbról a második] nő. Jobbról a harmadik és negyedik nő Tóth Mária és Tóth Erzsi. Az utóbbit mi Totinak szólítottuk. Toti a Bolyai egyetem [lásd: Kolozsvári tudományegyetem] testnevelés katedráján volt adjunktus. A két nővér nem volt zsidó, de nagyon jóban voltunk velük. 
 
A másik két személy [balról az első és a második] a feleségem, Ágnes és én.  A feleségemnek angol katedrája volt Kolozsvár egyik legelitebb iskolájában, a volt Református Leánygimnáziumban, a mostani Apáczai Csere János líceum volt az. Én adjunktus voltam a kolozsvári egyetemen, és rőntgenorvos a röntgenkilinikán. Gyönyörű házasságunk volt, soha hangos szó közöttünk nem volt. 1997-ben, hirtelen halt meg a feleségem. Készültünk kimenni sétálni, kiment a konyhába, és egyszer csak hallok egy esést. Állva halt meg. A ruháit átadtam a hitközségnek, hogy osszák szét a szegények között.

Interjú adatok

Interjúalany: György Neufeld
Interjúkészítő neve:
Molnár Ildikó
Interjú készítésének hónapja:
Július
Interjú készítésének éve:
2001
Kolozsvár, Románia

Kulcsfigura

Lajos Nadler
Születési év:
1912
Születési hely:
Kolozsvár
Halálozási év:
1970
Halálozási hely:
Nagybánya
Country of death:
Románia
Meghalt:
after WW II
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Nyomdász
II.világháború után:
Fényképész

Másik személy

Ágnes Neufeld
Születési év:
1917
Születési hely:
Arad
Halálozási év:
1997
Halálozási hely:
Kolozsvár
Country of death:
Romania
Meghalt:
after WW II
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Egyetemi hallgató
II.világháború után:
Angoltanár
 • Születési név: 
  Raáb Ágnes
  Névváltoztatás oka: 
  Házasságkötés
  Névváltoztatás évtizede: 
  1940

További képek ebből az országból

Székely Sára tagsági kõnyve
Farkas Mendelné
Steinmetz Bella Bánffyfürdõn
Czitrom Anna

További életrajzok ebből az országból

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8