Vasile Grunea a nõvérével

Vasile Grunea a nõvérével
+
 • Fénykép készítésének helye:
  Brassó
  Fénykép készítésének éve:
  1935
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Románia
  Ország neve ma::
  Romania
  Name of the photographer / studio:
  Julietta J. Springer, Voevod Mihai utca 7.
1935-ben készült a fénykép. Õsszel készülhetett: a kabátról látom, hogy ősz lehetett, de még nincs rajtunk sál, tehát még nem lehetett tél. Én vagyok a kisebbik, az Öcsi. Akkoriban nagy divat volt ez a buggyos térdnadrág, golfnadrágnak nevezték, térden alul összehúzták, minden jól nevelt polgárgyereknek ilyen volt. Az érdekesség a képen a sapkánk, a zsidó elemi iskolának a sapkája, ami sötétkék színű volt, és fehér csíkok voltak rajta. Ha az ember jobban megnézi, a nővérem sapkáján három vékony csík van és egy csík, ami szélesebb. A széles csík azt jelentette, hogy IV. osztályos. Az én sapkámon csak három vékony csík van. A zsidó iskolában nem volt egyenruha, mindenki úgy öltözködött, ahogy akart, csak egyforma sapkánk volt. Egy fényképészstúdióban készült a kép, Foto Julietta volt a neve, ez egy zsidó fotós hölgy volt, ha jól emlékszem, Julietta Springernek hívták. 1925-ben született a nővérem, és 1926-ban születtem én. Visszagondolva, ő mindig jóval érettebben tudott gondolkozni, mint én, habár kis különbség volt közöttünk. Az elemi iskolában és a középiskolában is sokat segített a tanulásban. Mikor ő elsőbe járt, én óvodába jártam, utána lettem én elsős, ő másodikos. De mikor elsőbe mentem, én már jól tudtam írni és olvasni, hisz tőle megtanultam, másrészt az anyám is segített. Ennek volt előnye is és hátránya is. A hátránya az volt, hogy borzalmasan fegyelmezetlen voltam, mert unatkoztam. Miközben a tanítónő a többiekkel kezdte az ábécét, és hogy húzzatok egy vonalat, akkor én unatkoztam persze. Próbáltam beszélgetni a szomszédokkal, és akkor tudom, hogy egy időben az egyik tanítónő külön padba tett, hogy ne legyen kivel beszélgessek. Én heiderbe nem jártam. Volt Brassóban egy négyosztályos zsidó elemi iskola, ahol románul folyt a tanítás, viszont volt héber nyelvóra, amit egy időben az iskola igazgatója, Káin tartott. A vallásórákat főleg Deutsch rabbi tartotta, ami keretén belül általában judaisztikai előadásokat is tartott nekünk zsidó történelemről, zsidó önérzetről, művészetről, zsidó írókról. Sőt szombaton rendezett az iskola tanulóinak ifjúsági istentiszteletet. A zsidó elemi iskola -- aminek, azt hiszem, a hivatalos neve Scoala Primarã Izraelitã Brasov [Brassói Izraelita Elemi Iskola] volt, és I--IV osztály volt csak -- ugyanabban az utcában volt, mint a szász elemi iskola, csak egy sikátor választott el bennünket, nekünk kék sapkánk volt, a szászoknak piros. 1933-tól 1937-ig jártam ebbe az elemi iskolába. Rengetegszer előfordult, hogy mikor mi jöttünk ki, vagy ők jöttek ki az iskolából s összetalálkoztunk, belénk kötöttek, s akkor verekedések voltak. Mi vehemensebbek lehettünk, mert előfordult, hogy megvertük őket, és akkor jött a szász iskolának az igazgatója a mi igazgatónkhoz. Ezt onnan tudtuk meg, mert akkor odahívott az igazgató, hogy többet ne verekedjünk. Tehát volt egy ilyen ellentét közöttünk.

Interjú adatok

Interjúalany: Vasile Grunea
Interjúkészítő neve:
Molnár Ildikó
Interjú készítésének hónapja:
Június
Interjú készítésének éve:
2003
Cluj-Napoca, Románia

Kulcsfigura

Judit Grunberger
Zsidó név:
Zwi
Születési év:
1925
Születési hely:
Brasov
Ország neve a fénykép készültekor::
Románia
Foglalkozása
II.világháború után:
Doctor
Névváltozás
 • Születési név: 
  Gruber
  Névváltoztatás éve: 
  1948
  Névváltoztatás oka: 
  Marriage

Másik személy

Vasile Grunea
Zsidó név:
Cvi
Születési év:
1926
Születési hely:
Brassó
Ország neve a fénykép készültekor::
Románia
Foglalkozása
II.világháború után:
Újságíró
 • Születési név: 
  Gruber
  Névváltoztatás éve: 
  1949
  Névváltoztatás oka: 
  Asszimiláció

További képek ebből az országból

Dr. Ehrenfeld Asher rabbi Désen
Honig Ottó unokatestvér
Moskovits Jenõ, a zsidó iskola igazgató-tanára a gyerekekkel
Fisch Margit és Ernõ esküvõi képe a rokonokkal

További életrajzok ebből az országból

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8