A verbói iskola

+
 • Fénykép készítésének helye:
  Verbó
  Fénykép készítésének éve:
  1936
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Csehszlovakia
  Ország neve ma::
  Slovakia
Verbói képeslap. 
 
[Verbó -- az 1910. évi népszámlálás szerint 4800, főleg szlovák lakossal rendelkező nagyközség volt Nyitra vm.-ben. Trianon után Csehszlovákiához került. Verbón 1848-ban már száznál több zsidó családot írtak össze, 1919-ig a hitközség (ortodox) elemi és polgári iskolát tartott fenn. A 19. században virágzó nagy jesivák működtek Verbón. Az 1920-as években a Zsidó Lexikon adatai szerint 164 családban 670 zsidó lakosa volt a községnek. A Lexikon az 1920-as évekről megemlíti országos hírű iskolai internátusát, melyet Reich Sámuel főrabbi alapított és vezetett. -- A szerk.]. 
 
A jobb oldali képeslapon lévő épület  földszintjén posta volt, az első emeleten Reich Sámuel rabbi lakása, a második szinten volt a kollégium, ahol én is laktam. A polgári iskola az  udvarról nyílt.
 
Hogy őszinte legyek, nem szerettem tanulni. Legszívesebben elmentem volna az iskola temetésére. Ez főleg a fiatalkoromra vonatkozik. Amikor már Verbón jártam iskolába [a polgári első három osztályába], ott olyan jó tanáraink voltak, hogy belénk verték a szlovák nyelvtant és a helyesírást. Amikor hazajöttem [Duna]Szerdahelyre a negyedik polgáriba, észrevettem, hogy többet tudok, mint a többiek. 
 
Verbón a rabbi bácsinál, Reich Sámuelnél laktam a kollégiumban. A bár micvóm érdekesen zajlott le. A szüleim küldtek a rabbi bácsinak egy nagy dobozt tele különböző kóser tortákkal, süteményekkel. Kibontottuk, és a kollégisták elé raktuk. A sok diák a kollégiumban, mindegyik süteményt akart enni. Tele voltak az asztalok, mindenkinek jutott. Délelőtt, a mázkir idején a templom előcsarnokában is asztalokat raktak ki, és ott is kínálgatták a süteményeket. Akkor mindenkinek a barátja voltam. Nálunk annak idején az volt a szokás, hogy nagy ünnepséget csaptak bár micvó alkalmából. Azzal a különbséggel, hogy az enyémet nem idehaza, hanem Verbón, a rabbi bácsinál tartottuk.
 

Interjú adatok

Interjúalany: Ferenc Kornfeld
Interjúkészítő neve:
Martin Kornfeld
Interjú készítésének éve:
2005
Dunaszerdahely, Szlovákia

További képek ebből az országból

Kristína Lachová, Ru'ena Hornová unokahúga
Ru'ena Hornová strandon a barátokkal
Gimnáziumi osztálykép
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8