Singer Helén

+
 • Photo taken in:
  Nagyberezna
  Year when photo was taken:
  1930
  Country name at time of photo:
  Csehszlovakia
  Country name today:
  Ukraine
  Name of the photographer / studio:
  M.Zelmanovits
Ezen a képen a nővérem látható, Singer Helén.  A kép Nagybereznán készült, 1930-ban. Ekkor még hajadon volt. Sajnos a férjezett nevére nem emlékszem.  Ez a kép is azért maradhatott meg, mert a nővérem, mielőtt Ungvárról elvitték Auschwitzba, elrejtette a családi fényképeket a házuk padlója alá. Akkor találtam meg, amikor rendbe hozattam a házat. Amikor fölszedték a padlót, előkerültek a képek.
 
Helén 1912-ben született. A zsidó neve Haja. Nagybereznán két héder volt: egy a fiúknak, és egy a lányoknak, ide járt Helén is. A lányok kevesebb tantárgyat tanultak. De azért mindent megtanítottak nekik, amit tudnia kell egy zsidó nőnek, tanultak imádkozni, héberül olvasni. A lányok öt- vagy hatéves korukban kezdtek tanulni a héderben, nem emlékszem pontosan, és egy évig tanultak ott. Nagybereznán nem volt zsidó iskola. Mindannyian, a nővérem is és Leopold öcsém is a nyolcosztályos ukrán iskolába jártunk. Koedukált iskola volt, a fiúk és a lányok együtt tanultak. Az osztályban sok zsidó gyerek volt, és voltak ukránok [rutének], magyarok. A többség már az iskola előtt is ismerte egymást. Semmiféle antiszemita megnyilvánulás nem volt.
 
Helén 1934-ben férjhez ment. A szüleim igazi zsidó esküvőt rendeztek neki. Volt hüpe, az esküvői ceremóniát a rabbi vezette. Az esküvő Nagybereznán volt, utána pedig apám vett nekik egy házat Ungváron. A nővéremék Ungvárra költöztek. Felnőtt az öcsém, befejezte az iskolát, és én elkezdtem a szabómesterségre tanítani. 
 
Én 1942 és 1946 között szovjet hadifogságban voltam, ott ismerkedtem meg a feleségemmel, Szofijával. A családom sorsáról semmit sem tudtam. Szofijával elhatároztuk, hogy összeházasodunk, de úgy döntöttünk, hogy akkorra halasztjuk az esküvőt, amikor megérkezünk az én házamba, mert az én családommal szerettünk volna ünnepelni. Megkértem a lágerparancsnokot, Ptasinszkijt, aki szintén zsidó volt, tudja meg, mi zajlik itt, Kárpátalján, van-e még valaki ott a zsidók közül. Ptasinszkij hivatalos úton megkérdezte, és azt a választ kapta, hogy a családomból senki sem él. Minden zsidót elvittek a németek Auschwitzba, mindet megölték [Nem a németek "vitték el" a zsidókat Auschwitzba. A deportálást a magyar hatóságok hajtották végre. Lásd: Ungvár. -- A szerk.].
 
A hadifogságból, Voronyezsből elmentem Ungvárra. Iratokat kellett szereznem a családomról, de nem sikerült. A nővérem házában idegenek laktak. A nővérem is és a családja is meghalt a koncentrációs táborban. Én egy távoli rokonomhoz költöztem, és elkezdtem intézkedni, hogy visszaadják a nővérem házát. Ungváron lakott az unokatestvérem ismerőse, egy ügyvéd, aki a bíróságon vitte az ügyemet. Nagybereznán végre kaptam egy papírt, ami igazolta a személyemet, és ezzel kaphattam igazolványt. A bíróságon sikeresen végződött a perem, visszaadták a házat. Máig itt lakunk. Amikor az 1950-es évek elején elkezdtük fölújítani a házat, és lecseréltük a rothadó deszkapadlót, egy ajándék várt rám a nővéremtől. Amikor elvitték őket a koncentrációs táborba, nyilván nem akarta elöl hagyni a fényképeket, és elrejtett egy fényképekkel teli borítékot a padló alá. Ott találtunk rá a felújítás alatt. Nekem ez nagy öröm volt, hiszen egyetlen fényképem sem maradt a családomról.
 

Interview details

Interviewee: Herman Singer
Interviewer:
Ella Levickaja
Month of interview:
Április
Year of interview:
2004
Ungvár, Ukraine

KEY PERSON

? ?
Jewish name:
Haja
Year of birth:
1912
City of birth:
Nagyberezna
Year of death:
1944
City of death:
Auschwitz
Country of death:
Poland
Died where:
Auschwitz
Occupation
before WW II:
Háztartásbeli
Family names
 • Previous family name: 
  Singer Helén
  Year of changing: 
  1934
  Reason for changing: 
  Házasságkötés

More photos from this country

Leonid Dusman's father Moisey Dusman with members of the Maccabi sport society
Yakov Honiksman with his friend Michael Geyer and wife Ninel Venediktova
Ernest Galpert with schoolmates during a meeting with Eduard Benes, President of Czechoslovakia
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8