04
Dec
2015
Centropa's picture

Сарајево – мултиетнички и интеркултурални град

Author: 
Синиша ВУКАДИНОВИЋ

ЦИЉ ТЕМЕ: Упознавање ученика са географским положајем Сарајева и структуром становништва у прошлости и сада ради развијања интеркултуралних односа (дијалога) и проактивног става у борби против стереотипа и предрасуда, уважавања и поштовања различитости и исказивања толерантног става. 

Documents: 
Images: 
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8