A Deutsch nagyszülők

+
 • Fénykép készítésének helye:
  Soltvadkert
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Ausztria-Magyar
  Ország neve ma::
  Hungary

A képen az anyai nagyszüleim -- Deutsch Smuel és Deutsch Smuelné szül. Schwarz Perl -- láthatók.

A nagyapám dunapentelei [Dunapentele - Nagyközség Fejér vm.-ben (ma: Dunaújváros); az 1910-es népszámlálás idején 3900 fõnyi lakossal. -- A szerk.] származású volt, a nagyanyám pedig Soltvadkerten született [Soltvadkert Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.-ben lévõ nagyközség, 1910-ben 7800 fõnyi lakossal.

A községben mûködött jesiva. -- A szerk.]. Hat gyerekük volt, az egyik az én anyukám. A nagyszüleim szigorúan vallásos, jómódú emberek voltak, szatócsboltjuk, egy Kreislereiuk volt Soltvadkerten, amiben mindent lehetett kapni, vasárutól a fûszerig. Külön volt nekik borkereskedésük, szóval jómódú emberek voltak. Nálunk mindenki magyarul beszélt.

Tudtak õk németül is meg jiddisül is, de magyar volt a beszéd. A famíliában egymás között is, és általában is.

Amikor megöregedett a nagyapám, az egész üzletet átadta a három fiának. A negyedik az sokkal fiatalabb volt, és az aztán, mikor megnõsült, csinált magának egy textilkereskedést, az is egészen jól ment. És az én anyukám pedig kapta a textilrészt, a rõfös üzletet.

Az anyai nagyszülõk, a Deutsch család és a Schwartz család az egy nagyon nagy család volt. Ottan össze volt házasodva az egész falu, mindenki Schwartz volt.

Összeboronálták õket, gondolom, mert akkor még csak úgy mentek a házasságok, a vallásosak [lásd: házasságközvetítõ, sádhen].

Meg a szomszéd faluban, Kiskõrösön, ott is rengeteg Schwartz volt. Azok össze voltak házasodva, és nagyon nagy família volt. Az én nagypapám (a dunapentelei) egy olyan családból származik, amelyiknek egy része keresztény volt, egy része meg áttért a zsidó vallásra, és az én nagyapám az már egy egészen vallásos zsidó lett.

De volt neki nagy-nagybácsija, az katolikus püspök volt ott [Duna]Pentelén, még ma is ott a sírja biztos. Érdekes családfája volt neki, de hát ezzel õ soha nem dicsekedett. És volt neki két testvére, szóval hárman voltak csak testvérek. Volt egy lánytestvére, az is ott élt Soltvadkerten, és volt egy bátyja Dunapentelén, de vele nem tartotta a rokonságot, mert az vallástalan volt, õ meg nagyon vallásos.

A nagyszüleimnek nem volt semmi kapcsolatuk a nem zsidó rokonokkal, sõt, le volt tagadva. Nem is beszéltek róla.

Interjú adatok

Interjúalany: Lászlóné Bernáth
Interjúkészítő neve:
Szászi Zsuzsa
Interjú készítésének hónapja:
November
Interjú készítésének éve:
2001
Bécs, Ausztria

Kulcsfigura

Sámuel Deutsch
Zsidó név:
Shmuel
Születés évtizede:
1870
Születési hely:
Dunapentele
Ország neve a fénykép készültekor::
Ausztria-Magyarország
Halálozási év:
1930
Halálozási hely:
Soltvadkert
Country of death:
Ausztria-magyar
Meghalt:
before WW II
Halálozási hely:
Soltvadkert
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Kereskedõ

Másik személy

Sámuelné Deutsch
Születési év:
1880
Születés évtizede:
1880
Születési hely:
Soltvadkert
Ország neve a fénykép készültekor::
Ausztria-Magyarország 1918 előtti időszakban
Halálozási év:
1930
Halálozási hely:
Soltvadkert
Country of death:
Ausztria-magyar
Meghalt:
before WW II
Halálozási hely:
Soltvadkert
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Háztartásbeli
 • Születési név: 
  Schwartz Perl
  Névváltoztatás oka: 
  Házasság

További képek ebből az országból

Garami Géza
Magyarországi honosításhoz szükséges papír
Markovits Pál és elsõ felesége, Kondor Viktória
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8