F. Ignácné gyermekkorában, szüleivel és testvérével

F. Ignácné gyermekkorában, szüleivel és testvérével
+
 • Fénykép készítésének helye:
  Bécs
  Fénykép készítésének éve:
  1905
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Ausztria
  Ország neve ma::
  Austria
Ezen az 1905-ben készült képen az anyai nagyszüleimet láthatjuk két legidősebb gyermekükkel. A kép jobb oldalán ülő, egy év körüli kislány L. Mária, az édesanyám. Mellette áll a nagyanyám, S. Gizella, és bal oldalon ül nagyapám, L. Antal, ölében elsőszülött fiával, Mártonnal. A felvétel Bécsben készült, nem sokkal a család Budapestre való visszatérése előtt. Nagyszüleim a 19-20. század fordulója környékén költöztek ki az osztrák fővárosba a nagyapám munkája miatt, aki valamilyen kereskedelmi tevékenységet folytatott. Arról sajnos nincs tudomásom, hogy mivel kereskedtek, és arról sem, hogy visszatérésük után mivel foglalkoztak. Anyám és bátyja ott születtek, 1901-ben, illetve 1904-ben. Nem sokkal anyám születése után, 1905-ben visszatértek Budapestre, ahol igen szerény körülmények között, egy szükséglakástelepen éltek. További négy gyermekük született: Ilona 1905 körül, József 1910-ben, Rózsi 1913-ban és Irma 1917-ben. Ezek a nagyszüleim meghaltak már jóval a háború előtt : nagyapám az 1920-as évek elején lett a tébécé áldozata, majd egy-két évre rá követte őt a felesége. Hat gyermekük közül csak hárman élték túl a holokausztot: anyám, valamint két legfiatalabb húga, Rózsi és Irma. Anyu bátyja, Márton is itt lakott Budapesten, nős volt, a felesége Aliz néni volt; nem tudom már a vezetéknevét, azt tudom, hogy ő is keresztény volt. Anyám nagyon haragudott rájuk, mert nekik már akkor kilenc gyerekük volt, és nagyon rosszul ment a soruk, élhetetlen emberek voltak. Márton bácsi egy olyan kis hadarós, nem túl sikeres emberke volt, szegény, Aliz néni meg annak a felét sem érte talán, mint a nagybátyám. Nem voltunk jó kapcsolatban egyébként sem, mert anyám mindig olyan dehonesztálóan beszélt róluk, Márton bácsit egy kicsit hülyének tartották a családban. Irma néni -- anyám legkisebbik húga, aki egy módosabb emberhez ment feleségül -- azért támogatta őket szociálisan, amennyire tudta. Irma néni férjének egy jól menő szíjgyártó műhelye volt, és Márton bácsi is neki dolgozott, ameddig tehette. Aztán jöttek a behívók, és végigjárta a zsidó férfiak akkori szokásos kálváriáját: egyik munkaszolgálat a másik után, a végén pedig nem tért vissza. Egy szerencsésebb bajtársa mondta el, hogy kutyákkal tépették szét élve. SS-ek uszítottak rá feldühödött kutyákat, itt Magyarországon, valahol a Dunántúlon. Õ tehát így pusztult el. Hogy mi lett a feleségével, és azzal a sok gyerekkel -- akiknek a nevét sem tudnám elsorolni --, arról nincs tudomásom, nem kerestük egymást. Egy unokatestvéremmel találkoztam később közülük valamikor az 1970-es években, Kőbányán. Akkor ellenőrként dolgoztam a Belkereskedelmi Szállító [Szállítási] Vállalatnál, tüzelőszállítási panaszokat vizsgáltam, és ez az unokatestvérem egy ilyen panaszt adott be. Én megismertem őt, ő engem, azt hiszem, nem. De beszélgettünk azért egy keveset, mert írt egy könyvet, rengeteg kézirata volt, és -- nem tudom, miért -- rám akarta bízni. Aztán megszakadt a kapcsolatunk, nem hiszem, hogy él még.

Interjú adatok

Interjúalany: E. Vilmos György
Interjúkészítő neve:
Kis Réka
Interjú készítésének hónapja:
October
Interjú készítésének éve:
2004
, Magyarország

Kulcsfigura

Ignácné F.
Születési év:
1904
Születési hely:
Bécs
Halálozási év:
1992
Halálozási hely:
Budapest
Meghalt:
after WW II
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Háztartásbeli
II.világháború után:
Háztartásbeli
Névváltozás
 • Születési név: 
  L. Mária
  Névváltoztatás éve: 
  1926
  Névváltoztatás oka: 
  Házasság

Másik személy

Márton L.
Születési év:
1901
Születési hely:
Bécs
Halálozási év:
1944
Halálozási hely:
Magyarország
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Szíjgyártó

További képek ebből az országból

Szabados Ferenc eltávozási engedélye
Svéd János katonai uniformisban

További életrajzok ebből az országból

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8