Izsák Izrael Izsák érettségi bizonyítványa

Izsák Izrael Izsák érettségi bizonyítványa
+
 • Fénykép készítésének helye:
  Brassó
  Fénykép készítésének éve:
  1901
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Magyarország
  Ország neve ma::
  Romania
Ez apám, Izsák Izsák [Izsák Izrael Izsák] 1901-es érettségi bizonyítványa. Apám 1885-ben született, Mezőszabadon. Ott iskola nem lehetett, valószínűnek tartom, hogy vagy magánúton végezte az elemit, vagy bevitték Marosvásárhelyre. Sem héderbe, sem talmud-tórába nem járt. Az érettségit, a felsőbb osztályokat, Brassóban járta ki. A brassói felső kereskedelmi iskolának volt a diákja, és ott is érettségizett. Meg is őriztem az érettségi bizonyítványát. 1901 júniusában tette le az érettségit [lásd: kereskedelmi iskolák]. Véleményem szerint a tanárai elfogultak voltak, ugyanis nem szabad elfelejteni, hogy apám zsidó volt. Tizenkét tantárgy közül hetet jelessel végzett ? mindezek ellenére jó érettnek nyilvánították, nem pedig jelesnek. Román nyelvből is jeles volt. Apám magyar anyanyelvű volt, de románul már gyermekkorában megtanult. Jól beszélt németül is. Valami keveset tudott olaszul és franciául is, de beszélni nem tudott. A szülei azért küldték különben Brassóba, hogy tanuljon meg németül. Miután elvégezte a felső kereskedelmi iskolát, banktisztviselő lett a marosvásárhelyi Agrár Bank ludasi fiókjánál. Innen áthelyezték a bank sepsiszentgyörgyi kirendeltségéhez. Ekkor már házas volt. Sepsiszentgyörgyről behívták Marosvásárhelyre, a bank központjába, és a bank egyik főtisztviselője, egyik igazgatója lett. Az apám nem volt vagyonos soha. Nem volt üzletember, nem voltak neki kereskedői hajlamai. A jövedelméből viszont meg tudtunk élni.

Interjú adatok

Interjúalany: Sámuel Izsak
Interjúkészítő neve:
Gidó Attila
Interjú készítésének hónapja:
Október
Interjú készítésének éve:
2003
Cluj-Napoca, Románia

Kulcsfigura

Izrael Izsák Izsák
Születési év:
1885
Születési hely:
Mezõszabad
Halálozási év:
1940
Halálozási hely:
Temesvár
Meghalt:
before WW II
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Banktisztviselõ

További képek ebből az országból

Farkas Lili és Ibolya
Bacher Sándor farsangon
Farkas József szakmai gyûlésen
Guth István a zsinagógában Szimhát Tóra ünnepén
Mestitz Henrik

További életrajzok ebből az országból

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8