Sebestyén Manóné fiával, Ernõvel

Sebestyén Manóné fiával, Ernõvel
+
 • Fénykép készítésének helye:
  Budapest
  Fénykép készítésének éve:
  1896
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Magyarország
  Ország neve ma::
  Hungary
Anyai nagymamám, Sebestyén Manóné, született Schőn Hermina legidôsebb fiával, Ernôvel. Rá is volt írva a képre, talán még a nagymamámnak az írásával, hogy Ernôke 17 hónapos. Ez egy millenniumi emlék, a fotó alsó részére ez van nyomtatva: 'Budapest, 1896. Fényképészek Szövetkezete'. Nem tudom, milyen alkalommal készült a kép. Három testvére volt édesanyámnak, két fiú és egy lány. Ernő volt a legidősebb. Elég nagy korkülönbség volt Ernô és a következô gyerek között. A két fiút, Ernőt és Lajost jogásznak taníttatták, és hogy annak a költségeit biztosítani tudja a nagypapám, bizony a két lányának úgy kellett férjhez mennie, hogy lehetőleg valamilyen gazdag családba házasodjanak be. Ez volt az ára annak, hogy a fiúk tanuljanak. A fiúk nemigen tudtak praktizálni, mert addigra bejöttek a zsidótörvények [lásd: zsidótörvények Magyarországon]. Talán az Ernő nagybátyám még valamennyire ügyvédkedett, de a Lajos soha. Ernô bácsiról elég sok személyes emlékem van. De nem volt szoros kapcsolatom vele. Elkülönülős ember volt, és a politikai nézeteit tekintve elég sok vita volt vele, nagyon sokáig élt kint, Németországban. Az 1930-as években, tehát már a hitleráj idején Németországban volt kereskedelmi ügynökként, kicsit megszédítette a németeknek, a Hitlernek a produktuma. Egy kicsit erôsen befolyásolták ôt azok a tények, amik ott történtek, nagyon pozitívan értékelte. Ezért a család többi tagja emiatt mindig is úgy bánt vele. Véres viták voltak a családon belül, nem értettük, hogy lehet, hogy egy zsidó a németek iránt valamifajta megértést tanúsít. A háborús időszakot egy gyárban, hamis papírokkal tudta túlélni. Nem olyan régen halt meg, 15 éve. A háború után sem volt vele igazán jó kapcsolatom, elsôsorban a felesége miatt, aki elég furcsa nő volt. Lehet, hogy jót akart nekünk, de hatalmaskodni akart fölöttem is, ugyanakkor nyújtani se szeretetet, se otthont nem tudott. Ezért elkülönültünk, évente-félévente egyszer találkoztunk, akkor is inkább titokban, hogy a felesége ne is tudjon róla. A felesége pár héttel Ernő bácsi halála elôtt halt meg, akkor egy kicsit közelebb kerültünk egymáshoz, akkor naponta jártam hozzá, segítettem neki; nehéz időszaka volt, nyolcvanon fölül volt, és kapott egy combnyaktörést, és abból már nem tudott felgyógyulni.

Interjú adatok

Interjúalany: Ivánné Szamosi
Interjúkészítő neve:
László Klára
Interjú készítésének hónapja:
Február
Interjú készítésének éve:
2004
Budapest, Magyarország

Kulcsfigura

Manóné Sebestyén
Születési év:
1870
Születési hely:
Veszprém
Halálozási év:
1945
Halálozási hely:
Ravensbrück
Halálozási hely:
Ravensbrück
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Háztartásbeli
Névváltozás
 • Születési név: 
  Schõn Hermina
  Névváltoztatás éve: 
  1890
  Névváltoztatás oka: 
  Házasság

Másik személy

Erno Sebestyen
Születési év:
1895
Születési hely:
Budapest
Ország neve a fénykép készültekor::
Ausztria
Halálozási év:
1990
Halálozási hely:
Budapest
Country of death:
Hungary
Meghalt:
after WW II
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Lawyer
II.világháború után:
Lawyer

Additional Information

Also interviewed by:
Shoah Visual History Foundation

További képek ebből az országból

Bauer Izidor és családja
A Deutsch család
Vajda Józsefné lánykorában
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8