Lilly Krauskopfová se svou rodinou

+
 • Photo taken in:
  Praha
  Country name at time of photo:
  Československo, 1918-1938
  Country name today:
  Czech Republic

Tohle je obrázek rodiny tety Lilly. Zprava je na ní Lilly, její matka a pak bratr Franta. Toho muže nalevo nepoznávám, ale myslím, že to není Max Rubín, Lillyn otec. Obrázek byl pravděpodobně pořízený v Praze v nějakém tamním ateliéru v druhé polovině 2. desetiletí 20. století.

Matčin bratr strýc Rudolf se narodil v roce 1898 v Praze. Jeho žena byla Židovka, teta Lilly, rozená Rubínová v roce 1905. Měli spolu dva syny, Pavla a Jiřího. Jiří byl rozený v roce 1926 a Pavel o devět let později. Jiří s Pavlem byli jako moji bratři a teta pro mne znamenala víc než moje vlastní máma. Moc jsem ji milovala. Oni byli moje hlavní rodina. Strýc Rudolf říkal: "Každý normální člověk si vezme ženu a má s ní dětí, kolik sám chce. Já mám místo dvou dětí tři a místo jedné ženy dvě." A pak to vysvětloval: "Když se něco kupuje mým dětem, tak to samé musí dostat i Ruth. A když si něco nechá šít moje žena, tak to samé se musí nechat ušít i pro Ruth."

Teta Lilly pocházela z velice bohaté rodiny. Její otec, Max Rubín, měl velký obchod s koberci a linoleem. Patřil jim rohový dům s podloubím na dnešním náměstí I. P. Pavlova v Praze. Teta měla bratra Frantu, který byl rozený v roce 1898. Když se teta vdávala, dostala od otce věnem milion korun. Oba otcové se prý kvůli tomu dohadovali, můj dědeček říkal otci Lilly, že jeho peníze nepotřebuje, že má svoje peníze a nemusí čekat na nějaké věno, že si Rudolf bere Lilly z lásky a ne kvůli penězům. Lillyn otec zase vyhrožoval, že svatbu nedovolí, když si nevezmou věno.  Prostě po stránce finanční neexistovala jakákoliv nouze.  

Interview details

Interviewee: Ruth Goetzová
Interviewer:
Pavla Neuner
Month of interview:
Říjen
Year of interview:
2004

KEY PERSON

Lilly Krauskopfová
Year of birth:
1905
Country name at time of birth:
Rakousko
Year of death:
1944
City of death:
Terezin
Died where:
Terezin
Occupation
before WW II:
V domácnosti
Family names
 • Previous family name: 
  Rubinová
  Reason for changing: 
  Marriage

Other Person

Franta Rubín
Year of birth:
1898
City of birth:
Praha
Country name at time of birth:
Rakousko

Additional Information

Also interviewed by:
Jewish Museum in Prague
Date of interview:
1999

More photos from this country

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8